I Eksjö är det 749 elever som har studiebidrag från CSN, Centrala studiestödsnämnden. Av dem är det 29 elever från det gångna läsåret som har fått sitt studiebidrag indraget på grund av skolk, alltså 3,9 procent.

Läsåret 2016/2017 var det 689 elever som hade studiebidrag och även då var det 29 elever som fick bidraget indraget. För läsåret 2015/2016 var det ännu färre elever som fick studiebidrag, totalt 641 och 32 av dem fick det under läsåret indraget.

Mia Hagström, tillförordnad skolchef på Eksjö kommun, berättar att det känns positivt att Eksjö ändå har låg andel elever som får indraget studiemedel.

– Vad det beror på får man avvakta och prata med rektorerna med efter semestern. Jag kan inte göra någon analys av resultatet.

– Det jag kan säga är att det här är en viktigt fråga och jag vet att man arbetar mycket med att följa upp skolfrånvaron. Man arbetar mycket förebyggande och har en handlingsplan som sträcker sig från grundskolan till gymnasiet om skolnärvaron, kommenterar Hagström.

Om det är anledningen till resultatet eller inte kan hon inte svara på.

FAKTA: Så ser det ut i Jönköpings län 2017/2018

Så många elever i länet har indraget studiebidrag på grund av skolk:

Eksjö kommun: 3,..

FAKTA: Så ser det ut i Jönköpings län 2017/2018

Så många elever i länet har indraget studiebidrag på grund av skolk:

Eksjö kommun: 3,9 procent, 29 av totalt 74 gymnasieelever

Gislaveds kommun: 8,8 procent, 108 av totalt 1 229 gymnasieelever

Gnosjö kommun: 4,8 procent, 12 av totalt 249 gymnasieelever

Jönköpings kommun: 6,9 procent, 387 av totalt 5 512 gymnasieelever

Nässjö kommun: 6,1 procent, 68 av totalt 1 122 gymnasieelever

Sävsjö kommun: 12,5 procent, 35 totalt 280 gymnasieelever

Tranås kommun: 4,8 procent, 38 av totalt 794 gymnasieelever

Vaggeryds kommun: 4,3 procent, 46 av totalt 1 094 gymnasieelever

Vetlanda kommun: 6,2 procent, 63 av totalt 1 021 gymnasieelever

Värnamo kommun: 4,3 procent, 47 av totalt 1 094 gymnasieelever

Källa: CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Annons

CSN