45-årige Jonas Fransson växte upp i Eksjö men flyttade härifrån för 25 år sedan. Numera bor han i Uppsala tillsammans med fru och fyra barn. Hans föräldrar bor kvar i Eksjö och den här veckan är han tillbaka i Småland för ett besök.

Jonas Fransson gick gymnasiet på Östanåskolan i slutet av 1980-talet.

— Jag hade strulig gymnasieperiod och gick två olika program. Jag började ekonomisk linje men bytte till el-tele. Jag tyckte att det var kul med de grejerna men det skulle vara ändå roligare om man begrep dem, berättar han.

1991 flyttade han till Katrineholm för att läsa in naturprogrammet på kort tid. Därefter var det dags för universitetsstudier. Jonas Fransson flyttade till Lund för att läsa teknisk fysik.

— Jag hade inga stora planer utan ville läsa matte och fysik. Jag tyckte det var spännande och hade en förmåga att tillgodogöra mig det. Det blev lätt, roligt och intressant att formulera fenomen med matematiska formler. Det är det som har följt mig.

— Det handlar om ett slags generaliserande tänkande. Det handlar om att sätta upp regler för hur saker och ting fungerar så att vi kan styra och förstå.

Flyttade till Uppsala

Efter ett år flyttade han till Uppsala och fortsatte läsa till civilingenjör. Sedan växlade han spår och doktorerade i fysik.

Annons

— Jag studerade kondenserade materiens teori och tittade på fasta material som metaller, halvledare som är det den elektroniska tekniken bygger på och magnetismen i material och hur man kan styra det.

Därefter har han under en tid arbetat som universitetslektor men tillträder i dag en nyinrättad professorstjänst. Hans tjänst består av forskning och undervisning. Han undervisar doktorander och civilingenjörer.

Hitta modeller

Jonas Franssons forskning består av att hitta och formulera modeller som beskriver fysiken. Professuren är i teori för starkt korrelerade material. Korrelation betyder hur saker beror av varandra. Kring en atom finns elektroner. S- och p-elektroner är fria medan d- och f-elektroner är beroende av andra och kämpar samtidigt på ett mindre utrymme.

— Jag sysslar inte med material som sådant utan håller på med molekylsystem och sysslar uteslutande med teoretisk och matematisk fysik. Många molekyler som jag tittar på är grundämnesatomer som innehåller d- och f-elektroner.

— Jag sätter in molekylerna i en miljö där jag kan styra och finjustera för att förstå grundmaterialen på ett annat sätt.

När han förstår hur de beter sig försöker han skapa en teoretisk formel över själva fenomenet, över själva beteendet.

— Går du ensam på stan har du ett beteende men är man flera blir beteendet annorlunda och det går strömmar åt olika håll. Det är kollektiva fenomen. En ensam individ uppvisar inte kollektivt beteende när han är själv, säger han.

— Det är klurigt att hitta modeller som beskriver fysiken. Men det är det som är roligt. Det är utmanande och det är därför roligt att hålla på med.

Vad betyder det för dig att ha fått professorstjänsten?

— I det enklaste betyder att jag har nått så långt det går inom akademin. Det är en bekräftelse på att jag har lyckats komma igenom den akademiska världen. Det är en bekräftelse på att jag lyckats med det jag har företagit mig, ett kvitto på framgång.