Resterna från eldningen innehöll mycket höga halter av bly, men även arsenik, brom och koppar, skriver Sveriges radio på sin hemsida.

Lantbrukaren, som är hemmahörande i Nässjö kommun, orsakade genom eldningen att höga halter av giftiga ämnen släpptes ut i naturen. Detta hade kunnat medföra förorening som i sin tur är skadlig för människor, djur och växter, skriver Sveriges radio och hänvisar till en åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Mannen döms att betala 25 000 kronor i böter.