Under tisdagen beslutade samtliga kommuner i Jönköpings län tillsammans med länsstyrelsen om eldningsförbud.

Förbudet gäller i hela länet från och med onsdagen den 24 april. Det är på grund av det torra och varma vädret som eldningsförbudet införs och brandrisken är väldigt hög.

”Det översta marklagret med vegetation är torrt och prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind, vilket innebär mycket stor brandrisk i länet”, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att spridningsrisken är låg. Iordningställd plats är en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material, till exempel betongkonstruktion eller stensättning, samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Det är fortfarande tillåtet att grilla på sin egen tomt, så länge man gör det i en grill eller någon annan anordning avsedd för matlagning. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till brott. Länsstyrelsen uppmanar även folk som arbetar i skog och mark att vara försiktiga vid användning av skogs- och markberedningsmaskiner. Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark.

Annons

Beslutet om eldningsförbud gäller tillsvidare, fram till annat beslut har fattats.