Under rättegången i Eksjö tingsrätt hävdade tonåringen att pistolen tillhör hans kompis och att han lånat den för att leka med den i skogen.

Enligt egen utsago la tonåringen pistolen i sitt skåp när han var i skolan, detta eftersom han vet att man inte kan ha vapen på sig eller med sig där.

Han hämtade sedan vapnet i skåpet och hade det på sig när han skulle gå hem, berättade han också. När tonåringen skulle gå hem blev han upptäckt av en lärare.

Tillståndspliktigt vapen

Pojken vitsordade alltså de faktiska omständigheterna, men bestred ansvar för brott då han sa att han inte kände till att vapnet var tillståndspliktigt. I andra hand yrkade mannen att brottet skulle bedömas som ringa.

Tingsrätten konstaterar dock i sin dom att vapnet är en soft air-gun som normalt drivs med hjälp av en kolsyrepatron och att vapnet är tillståndspliktigt för en person under 18 år.

I domen mot pojken skriver tingsrätten att ”det kan krävas att han tar reda på vad som verkligen gäller för innehavet av en sådan pistol. Han tycks inte ha vidtagit några åtgärder för att skaffa sådan information, till exempel genom att kontakta polisen. Han har därmed varit oaktsam på det sätt som förutsätts för straffansvar.”

Ska böta

Brottet, som ska ha begåtts på en skola i Eksjö kommun för något år sedan, bedöms vara av relativt allvarlig art, men med beaktande av pojkens ålder bestämde tingsrätten straffet till 40 dagsböter á 50 kronor, alltså 2 000 kronor.

Annons

I det straffet inkluderas även påföljden för en olovlig körning som tonåringen anses ha gjort sig skyldig till.