Det var i april som Prästängsskolans elevvårdsstyrelse lämnade in ett medborgarförslag. Där framförde de att de vill att fler gatuspeglar sätts upp för att öka säkerheten vid korsningar där farliga trafiksituationer kan uppstå.

I förslaget tyckte de att lämpliga placeringar var vid pizzeria Via Venetto, S:t Lars kyrkogård, Gamla stan eller vid gamla Hultings.

Öka trafiksäkerheten

Annons

De tycker även att lampor kan sättas upp vid otrygga mörka ställen för att öka trygghetskänslan. Där framför de exempel som skogscykelvägen vid Kvarnarp, Vildparkens grusväg eller cykelvägen till Långanäs.

Eksjö kommuns trafikingenjör meddelar att man är restriktiv när gatuspeglar ska användas. För att öka trafiksäkerheten ska man i stället använda lokala trafikföreskrifter som väjnings- eller stopplikt.

Förfrågningarna om belysning på skogsvägen i Kvarnarp anses vara tillräcklig. Ett annat behov som finns i området är att avverka träd och sly för att öppna upp i anslutning till cykelstråket. Andra cykelstråk som finns i anslutning till skogspartier bör ses över för att öka trygghetskänslan.

Belysningen som gäller Vildparken och Långanäs skulle kunna genomföras men bör tas med i kommande budgetprocess samt vid framtagning av ny cykelplan för Eksjö kommun.

Medborgarförslaget ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

LÄS ÄVEN: Elever vill ha säkrare miljö för cyklister