Prästängsskolans elevrådsstyrelse har lämnat in ett medborgarförslag där de efterfrågar fler gatuspeglar, eller vägspeglar som det också kallas, i centrum samt fler gatulampor.

De skriver i sitt förslag att vägspeglarna ökar säkerheten för cyklister vid farliga trafiksituationer och korsningar.

”Detta skulle även leda till att fler cyklar och då på ett säkrare sätt” skriver de.

Några exempel på platser där speglarna skulle kunna sättas upp är vid Via Venetto, kyrkogården vid Willys, gamla stan, och vid gamla Hultings.

Elevrådsstyrelse efterfrågar också bättre belysning på platser där det i nuläget är mörkt. Där anger de exempel som skogscykelvägen vid Kvarnarp, grusvägen vid Vildparken och ut till Långanäs.

— Jag tycker att det här var ett bra medborgarförslag och intressant. Det är viktigt att vi blir bättre på en mer jämställd stadsplanering. Det har lyfts fram i flera olika motioner, speciellt när det gäller gatubelysningen.

— Det här handlar om känslan av den upplevda tryggheten. Jag hoppas verkligen att man tar till sig av det här förslaget och gör en översyn av gatubelysningen i hela kommunen, sa Jonas Nilsson (S).

Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att remittera förslaget till kommunstyrelsen.