I Aneby kommun höjs elnätsavgiften med 10 procent till 106,6 öre per kilowattimmar. Den procentuella förändringen på elnätsavgiften är lika stor i Gnosjö kommun, och det är den högsta siffran för höjning av priset i länet.

Dyrast i länet är dock elnätsavgiften i Mullsjö kommun där priset ligger på 110,7 öre per kilowattimmar.

Men den stora höjningen av priset i bland annat Aneby kommun får protester från Hyresgästföreningen, som menar att hyresgäster inte har något att säga till om i frågan.

– Det är helt orimligt. Priserna måste regleras på något sätt, de kan inte skjuta iväg hur långt som helst, säger Björn Johansson, ordförande i hyresgästföreningen region Sydost.

Han anser att problemet ligger i den lokala monopolmarknaden som elnätsbolag agerar på.

– När du flyttar in är du ansluten till ett visst elnätsbolag och då är du utlämnad till det elnät man är påkopplad på. Oftast är man uppkopplad till huvudsäkringen och ofta är den onödigt högt säkrat.

Sedan år 2013 har priserna på elnätsavgiften i Aneby höjts med 26,5 procent. Medelvärdet för prishöjningen på riksnivå de senaste fem åren ligger på 25,9 procent.

– Jag tycker att fastighetsägarna måste gå samman och trycka på lite mera, det är de som har möjligheten, säger Björn Johansson.