Emma Rönngren fyller 28 år i höst och har kanske hunnit med mer än många jämnåriga kamrater. Hon har studerat i Moskva, praktiserat på svenska ambassaden i Kiev i Ukraina och volontärarbetat i Armenien, och är nu på väg ut i världen på nytt, för att praktisera på UNICEF i Kazakstan. Hon har två kandidatexamen, en i kommunikationsvetenskap och en i ryska och rysk litteratur och arbetar nu på en masterexamen i strategisk kommunikation.

— Jag har insett att jag vill jobba internationellt, gärna genom någon hjälporganisation. Jag är äventyrlig av mig och vill ut i världen, säger Emma som inte skulle vara helt främmande för att arbeta som utrikeskorrespondent och rapportera från öst.

Det är östländerna som fascinerat henne ända sedan hon läste rysk litteratur på Njudungsgymnasiet. Där hade hon och två till klasskamrater möjlighet att lära sig ryska utöver de andra språken de läste, tack vare läraren Elena Kozlova, som egentligen undervisade i naturvetenskap.

Annons

Intresset höll i sig. Emma gjorde senare sitt examensarbete i ryska vid Lunds universitet. Högskolebehörigheten i ryska hade hon för övrigt läst in vid en sommarkurs på Ädelfors folkhögskola. Emma har också studerat ryska i Moskva. Språket hade hon nytta av under det halvår 2016 som hon praktiserade på svenska ambassaden i Kiev. Under den tiden skrev hon sin kandidatuppsats i ryska.

Nu satsar Emma Rönngren alltså på en mastersexamen.

— Om man ska jobba inom FN så krävs en mastersexamen, berättar Emma.

Hon har ett år kvar och som en del av utbildningen ska hon praktisera på UNICEF i Astana som sedan 20 år tillbaka är huvudstad i Kazakstan istället för Almaty. Den nya huvudstaden byggdes upp helt från grunden på en stäpp med oljepengar. Emma vet faktiskt inte mycket alls om landet som före 1991 ingick i Sovjetunionen, och tycker det ska bli mycket spännande.

Nyfikenhet är grunden till allt hon lärt sig. I Kazakstan ska hon arbeta på barnfondens kommunikationsavdelning för att lyfta FN-organets arbete för barns rättigheter.

— FN är en koloss och kanske inte optimalt men det är det bästa vi har. Ett organ där 193 stater samsas. …

Emma Rönngren är också aktiv inom FUF, Föreningen för utvecklingsfrågor, och kommer att bidra med information dit från arbetet i Kazakstan.