En av tre elever i årskurs 7-9 på Hofgårdsskolan riskerar att få underkänt i ett eller flera ämnen.

— Det är alarmerande många, säger rektor Susanne Granat Ahlstrand.

För rektorn kommer siffrorna mer eller mindre som en chock då fjolårets sommarbetyg låg långt över snittet i riket.

— Vad det beror på kan vi inte säga i dagsläget, utan vi måste titta på varje F och hitta en individanpassad lösning för varje elev, förklarar Susanne Granat Ahlstrand.

Flest pojkar

Klart är dock att bland de 100 elever som riskerar att få F i ett eller flera ämnen så är svenska pojkar överrepresenterade.

— Ja, det är ett faktum, säger Granat Ahlstrand.

Annons

Även på Rörviks skola är meritvärdena lägre än tidigare år, även om de flesta elever i årskurs nio i dagsläget är behöriga till gymnasiet.

— Vi är en liten skola, med få elever. Så det krävs inte mycket för att resultatet rent procentuellt ska påverkas. Det kan räcka med att en elev har svårt i skolan, och då sjunker betygssnittet rejält, säger Karin Karlsson, rektor på Rörviks skola och pekar på att slutbetyget ännu inte är satt.

— Mycket kan hända innan sommaren, och vi arbetar väldigt hårt för att eleverna ska kunna förbättra sina betyg, förklarar hon.

På Rörviks skola är det främst SO- och NO-ämnena som eleverna har svårt för, medan det på Hofgårdsskolan inte går att säga vilket ämne som sticker ut mest.

Olika förutsättningar

Karin Karlsson berättar att det är väldigt stort fokus på resultat inom skolan i dag.

— Men man glömmer att alla inte har samma förutsättningar. Det viktigaste är att eleverna gör sitt allra bästa, och att skolan och familjen uppmuntrar de som har det svårt att försöka ännu hårdare, säger hon.