EN FJÄRDEDEL av Sveriges småföretagare planerar ett ägarskifte inom tio år, visar en ny rapport från Företagarna.

Men märkliga skatteregler gör ett skifte inom den närmaste familjen mycket ofördelaktigt. Om regeringen är så mån om småföretagandet som den påstår är det dags att visa det.

Sälj ditt företag till någon okänd, och skatta 25 procent på vinsten. Sälj det till en familjemedlem, eller till någon som jobbat i företaget, så får du istället betala nästan 60 procent.

Skälet är en paragraf i de så kallade 3:12-reglerna, som innebär att pengarna från försäljningen i många fall räknas som inkomst av tjänst istället för som inkomst av kapital.

REDAN Alliansregeringen under förra mandatperioden tillsatte en utredning som skulle ändra den märkliga ordningen. Men Löfven-regeringen utökade utredningsdirektiven, och vips var förslaget förändrade 3:12-regler som också skulle innebära stora skattehöjningar för småföretag.

Annons

Alliansen protesterade och hotade med misstroendevotum, och regeringen drog tillbaka förslaget. Det var bra, men ut med badvattnet åkte också de förändrade reglerna för ägarskiften.

Som en ny rapport från Företagarna visar riskerar det att få konsekvenser. Var fjärde företagare räknar med att dra sig tillbaka de närmaste tio åren. 17 procent är redan idag över 65 år.

Förutom att köpeskillingen hårdbeskattas får den som lämnar inte vara verksam i företaget, och kapitalet behöver ligga i träda för att skatten ska bli 25 procent, istället för mycket mer. Det betyder att den som tar över inte kan använda pengarna till investeringar.

I många fall blir det inte värt besväret, och företaget avvecklas istället.

BOLAG MED färre än 50 anställda utgör 99,4 procent av de svenska företagen.

Sedan 1990 har fyra av fem nya jobb skapats i den delen av ekonomin. I partipolitiken är de omhuldade, och den officiella linjen är alltid att de ska få det enklare.

I praktiken görs dock inte mycket - skattesänkningen på personaloptioner, som mest gynnar kapitalintensiva uppstartsföretag, är ett av få undantag under mandatperioden.

Än finns det dock tid att göra bot och bättring.

Om regeringen vill tävla om småföretagarna i valrörelsen är det dags att sätta fart.