Regeringen och utbildningsdepartementet vill att elevhälsan i skolan förbättras. Därför ger de i år totalt 284 miljoner kronor i statsbidrag till skolor i Sverige som har ansökt om bidraget.

Pengarna ska gå till att anställa, eller ge uppdrag åt, personal som bidrar till elevernas välmående. Till exempel skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger.

Efter Skolverkets fördelning av bidraget får Ydre kommun 519 950 kronor.

– Målet är att det ska finnas mer specialpedagogisk kompetens kring de elever som har behov av det, berättar Charlotte Gremar Engdahl, barn- och utbildningschef i Ydre kommun.

Fler behöriga pedagoger

En del av bidraget sökte Ydre kommun för att täcka inskolningsperioden för en ny skolsköterska. Men eftersom den gamla skolsköterskan nu kommit tillbaka kommer bidraget i stället att användas till att göra en kvalitetsförstärkning bland personalen.

– Vi försöker se till att vi får utbildad personal. Målet är att vi ska ha mer specialpedagogiska resurser på skolan som kan handleda elever som har behov av särskilt stöd, säger Charlotte Gremar Engdahl.

Kommunen har inga planer på att anställa mer personal, utan fokus ligger på att öka kompetensen bland de anställda inom skolan.

– Det finns många bidrag att söka via Skolverket och det gör vi. Vi måste ändå vara försiktiga och växa i en lagom takt, så att budgeten håller även om Skolverket skulle besluta att dra in pengarna. Vi kommer inte utöka vår stab utan istället höja kompetensen bland vår personal till att ha fler behöriga pedagoger.

Annons