På tisdagen var förskolorna stängda och personalen ägnade sig åt fortbildning. På förmiddagen rådde full aktivitet i Furulidshallen. Där redovisade de 20 avdelningar som finns på kommunens 10 förskolor de teman de arbetat med under det gångna läsåret.

– Förskolorna har jobbat med olika projekt, med syftet att få med de mål som finns i läroplanen.

Det säger Åsa Hulthammar och Anna Wijk, båda rektorer och förskolechefer.

Tanken är att vid ett sådant här tillfälle sprida tankar och idéer och naturligtvis att få chansen att träffa kollegor från andra förskolor i kommunen.

– I fjol körde vi detta för första gången, i Konserthuset. Men då blev det inte så mycket dialog. Nu är det roligt att testa workshops.

Fick inspiration

Duon konstaterar att redovisningarna innehöll alla mål i läroplanen.

– Vi går runt och njuter och blir själva inspirerade. Man hör jättemånga nyfikna frågor.

Åsa Löfgren, t v, och Yvonne Gustafsson från Blåklintens förskola visade hur de jobbat med skogen som tema.

Åsa Löfgren arbetar på avdelning blå på Blåklintens förskola. Där går barn som är 1-3 år gamla. Hela det här läsåret har de haft skogen som tema.

– Det har varit väldigt uppskattat och barnen älskar att gå till skogen vid Furulid. Vi har gått dit på de förmiddagar det funnits tillfälle till det, säger hon.

Enligt Åsa Löfgren går det få ut mycket av en vistelse i skogen. Förutom själva naturupplevelsen ger det bra motorisk träning.

– Det finns hur mycket som helst att upptäcka. Vi skulle kunna ha det här temat i flera år.

Annons

På samlingarna har det bland annat pratats om skogens djur och barnen har fått tillverka saker av naturmaterial som plockats med hem.

Även föräldrarna har involverats. Till exempel har det visats film på föräldramöten.

– Den digitala tekniken är ett jättebra verktyg. Vi har alltid med oss en ipad ut i skogen.

Åsa Löfgren uppskattade att även kunna ta del av kollegors arbeten.

– Det är jätteintressant och inspirerande. Man få också stor behållning av att mingla och prata med personal från andra förskolor.

Många länder

På avdelningen igelkotten, Parks förskola, har man haft världen som tema.

– Hos oss går barn med många olika nationaliteter. Vi vill skapa en nyfikenhet för andra länder och kulturer, säger Majvi Karlsson.

Föräldrar har bjudits in för att berätta om sina hemländer. På det viset har även de blivit delaktiga.

– Och så har barnen fått bli stolta över sina mammor och pappor.

Majvi Karlsson nämner ett viktigt resultat av temaarbetet.

– Barnen har fått ökad kunskap om och förståelse för andra länder.