DET FANNS inget annat alternativ kvar för henne.

På torsdagskvällen hade redan elva länsförbund krävt hennes avgång, vilket är hälften av alla förbund.

Det saknades förtroende för henne och då kunde hon inte sitta kvar.

KINBERG BATRA gjorde rätt i att avgå självmant.

Hon visste att hon redan var dömd och valde att själv bestämma hur hennes avgång skulle gå till. Tack vare det kunde hon lämna rakryggat och som en politiker med integritet.

Hennes avslutningstal var kort och koncist och hon framstod som självsäker och ansvarsfull.

Anna Kinberg Batras svaghet har dock aldrig varit att hålla i förberedda tal, i den aspekten är hon dessutom väldigt bra, utan snarare att svara på oväntade frågor vid exempelvis pressträffar.

I sådana situationer har hon i stället alltid varit väldigt stel.

ANNA KINBERG BATRA var under sitt avgångstal noga med att poängtera att Moderaterna fortfarande måste jobba på sin politik och att problemen inte kommer att försvinna bara för att hon "går ut genom dörren".

Det har hon givetvis rätt i.

Annons

Nästa partiledare kommer att ha ett svårt jobb framför sig. Moderaterna behöver ett ansikte som kan representera politikens linje, vilken linje det nu blir.

Samtidigt går det inte att bortse från att Anna Kinberg Batras utstrålning, eller avsaknaden av den, har varit ett problem för partiet.

Hennes otydlighet gjorde många inom M frustrerade och lokala politiker har berättat om att när de har samtalat med väljare har det ibland varit svårt att prata om sakfrågorna eftersom många hellre frågar om partiledaren.

EGENTLIGEN blev det fel från början för Anna Kinberg Batra.

När hon tog över partiledarposten var det redan känt att hon tillhörde den liberala falangen inom partiet, vilket inte var populärt bland alla moderater, särskilt inte efter att kritiken mot den förra alliansregeringens migrationspolitik började växa sig allt större.

Sedan hann verkligheten, och trycket från de mer konservativa moderaterna, ikapp Kinberg Batra. Hon tvingades närma sig Sverigedemokraterna mer, efter att tidigare ha kallat partiet för "rasistiskt".

Problemet var att det inte stoppade blödningen av väljare till SD. Nu blev dessutom inte bara hon som person ganska färglös utan även M:s position började betraktas som luddig.

Det är inte bara Anna Kinberg Batra som bär skulden för Moderaternas politik, men det är hon som hade ansvar för att leda den.

Det var hennes jobb att nå ut till väljarna och det gjorde hon aldrig.