Med en knapp månad kvar till valet är valfrågorna många och hett debatterade. En fråga som dock hamnat i skymundan, både nu och tidigare, är enligt Forssmed den ofrivilliga ensamheten.

– Jag tror inte att vi riktigt har förstått vilka konsekvenser ensamheten kan få. Den är ett stort problem i Sverige och kan vara ett lika stort hälsoproblem och förkorta våra liv med lika många år som rökning gör, säger Forssmed och menar att personer som upplever ensamhet oftare drabbas av bland annat kärlkramp, stroke och depression och även upplever smärta starkare.

Ett individuellt samhälle

Framförallt, pekar han på, är problematiken utsträckt hos den del av befolkningen som är över 85 år. Något som delvis kommer av att vi lever längre i dag, och fler därmed blir änkor och änkemän, men också av hur vårt samhälle är uppbyggt.

– I Sverige har vi bitvis betraktat det här som ett individuellt problem som man får lösa själv. Det viktiga har istället varit att värna människors oberoende och att man ska få bo kvar så länge som möjligt i sitt eget hem. Det är ju bra, men dimensionen av gemenskap och vad det kan betyda för ett samhälle har vi tappat bort, säger Forssmed och fortsätter utveckla sitt resonemang.

– Vi har en övertro på att de här problemen kan behandlas bort i vården och säger att vi behöver bygga ut psykvården för att människor mår dåligt. Och medan det är riktigt måste vi samtidigt se på vilket samhälle vi byggt när vi tagit bort äldreboendeplatser istället för att bygga fler. Då hamnar fler äldre ensamma i isolering, säger han.

Annons

Jakob Forssmed (KD) och Mattias Ingeson (KD) gör sig redo för valspurten.
Foto: Patrik Klavebäck

Rätt att välja när

Som nycklar till att komma åt problemen nämner Forssmed framförallt två punkter, föreningslivet och äldreboenden.

– Vi kan stötta föreningslivet genom att till exempel ta initiativ till olika projekt som gör att äldre människor får en chans att träffa varandra, inte bara för att bli omhändertagna utan för att själva få bidra.

– Det andra vi kan göra är att bygga äldreboenden så att alla äldre själva kan få bestämma när det är dags att flytta till ett äldreboende med gemenskapsmöjligheter. Inte vänta på en biståndsbedömning med beskedet att man är för frisk. Kanske kan man se det som nästa mandatperiods största uppgift i Sverige.