Beslutet i kommunstyrelsen fattades på grund av det nya ersättningssystemet som infördes tidigare i år. Det innebär, enligt de lokala politikerna, att Ydre kommun inte får tillräckligt med pengar för att ta hand om ungdomar i asylsökningsprocessen, från den dag ungdomarna fyller 18 år.

Kommunstyrelsens beslut innebär att alla asylsökande ensamkommande ungdomar i Ydre kommun när de fyller 18 år, eller blir åldersuppskrivna, ska övergå till Migrationsverkets ansvar.

– Vi följer lagen och tar inte över ansvaret från Migrationsverket, kommenterar Anna-Lena Svensson (S).

Annons

– Ersättningen är inte tillräcklig och tyvärr har vi inte det överskottet på pengar i kommunen att vi kan låta dem bo kvar här, fortsätter hon.

Väckte reaktioner

Blir beslutet detsamma i kommunfullmäktige nästa vecka innebär det att Ydre kommun endast tar på sig det ansvar som krävs av kommunen inom Migrationslagstiftningen.

– Vi har gjort uträkningar på att pengarna vi skulle få inte skulle täcka kostnaderna på långa vägar om vi skulle låta dem bo kvar. Tyvärr klarar vi inte det, säger Anna-Lena Svensson och påpekar att det bara i år rör sig om kostnader på flera hundra tusen kronor mer än vad kommunen får i ersättning.

I Aneby kommun, där ett liknande beslut nyligen fattades, väckte beslutet starka reaktioner. Där har många i lokalbefolkningen engagerat sig för att försöka lösa situationen så att asylsökande ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år, eller blivit åldersuppskrivna, kan bo kvar i kommunen.

Enligt Anna-Lena Svensson har inga så starka reaktioner hittills hörts bland invånarna i Ydre kommun. Men det finns ett medborgarförslag på samma tema som kommer att behandlas under kommunfullmäktigesammanträdet på tisdag.