När länsveterinärenhetens personal kom till Ydregårdarna för kontroll hittades flera mycket avmagrade får och några djur hade smärtsamma felställningar på benen.

Flera av djuren var oklippta med stora pälsmattor som hängde över deras ryggar och sidor. Några hade alldeles för långa klövar.

Ett par tackor gick runt med balsnören intrasslade runt hals och ben. Torra och rena liggplatser och skydd för väder och vind saknades också.

Djurens fysiska skick visade att detta inte var något nypåkommet utan att bristerna pågått under en längre tid.

Länsveterinären utförde två kontroller hos djurägaren under oktober–november.

Vid det första tillfället kunde bara ena fastigheten besökas eftersom djurägaren vägrade personalen tillträde till den andra gården.

Djurägaren lovade vid detta första kontrollbesök att ett par djur, som var i akut behov av veterinärvård, skulle avlivas inom de närmaste dagarna efter besöket.

Olika bud om antal

Det påstods då att det fanns 32 får på den första gården och 20 på den andra. Men länsstyrelsen kunde se att fler djur än så fanns registrerade på ägaren och beslutade om en ny kontroll tio dagar senare.

Länsstyrelsepersonalen fann då till att börja med att inga djur avlivats, som utlovat. Djuren situation hade rent av förvärrats eftersom det blivit kallt. Trots att det vid tillfället var flera minusgrader kallt och snön låg mer än decimeterdjup gick djur ute utan ligghall på den första gården.

När djurhållningen på den andra fastigheten kontrollerades hittade länsstyrelsens personal omedelbart ännu fler allvarliga brister. Ovanpå detta var det svårt att få överblick över djurantalet.

Ägaren påstod först att de enda fåren på gården var 20 baggar i en hage, utan tillgång till skydd.

Men när länsstyrelsen ville kontrollera ligghallen, där fåren skulle vara under vintern, hittades ytterligare elva tackor. Djurägaren bedyrade då att det inte fanns några fler får på gården, men vägrade ändå visa länsstyrelsen gårdens övriga utrymmen.

Sedan polishandräckning begärts hittade länsstyrelsen ytterligare elva baggar inne i en ladugård. De stod på ströbäddar som var mer än meterhöga och som i vart fall inte rengjorts det senaste året. Flera av djuren saknade dessutom vatten.

Slutligen hittades ytterligare 14 oklippta och magra baggar en annan hage.

Totalt fann länsstyrelsen 49 djur på fastigheten där ägaren uppgett att det bara fanns 20.

Länsstyrelsen beslutade därefter om omedelbart omhändertagande av samtliga får, ett 80-tal, på fastigheterna. Djurägaren hade, motiverade länsstyrelsen, allvarligt brustit i sitt djurhållaransvar men saknade kunskap och insikt om försummelsen. Därför ansåg länsstyrelsen det utsiktslöst att ge ägaren ytterligare chanser att rätta till bristerna, inte minst med tanke på vad djuren redan utsatts för.

Polismyndigheten har efter beslutet hämtat samtliga djur. Om det inte går att hitta nya ägare till fåren ska de avlivas. Detta kan redan ha skett. Flera av djuren saknar korrekt märkning vilket försvårar ägarbyte