FLER MÅSTE jobba längre. Det är svårt att se någon annan lösning på det ökade behovet av välfärd i framtiden.

Därför är det rimligt att pensionsåldern höjs.

Sveriges kommuner och landstings färska ekonomirapport visar att kommunerna räknar med ett betydande glapp mellan inkomster och utgifter i den nära framtiden.

Fram till år 2021 väntas gapet bli 59 miljarder kronor.

Detta hål i plånboken måste fyllas med statsbidrag eller höjda kommunal- och landstingsskatter.

DET ÖKADE behovet av välfärd i olika former ökar.

Dessutom är kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg också ökande, även om teknikutvecklingen kommer att innebära fler datoriserade och robotiserade lösningar i framtiden. Rationaliseringar och sänkta kostnader är också nödvändiga för att få utgifterna under kontroll.

Det är inte rimligt att förutsätta att de som arbetar stillatigande kommer att fördra en ännu hårdare beskattning.

En hög sysselsättningsgrad med fler som bidrar med skattepengar mildrar problemet, men när det gäller pensionsåldern finns det inget sätt att komma runt att den ökande livslängden innebär att vi måste arbeta längre. Att alla går i pension vid 65 års ålder är inte hållbart längre.

Regeringen arbetar nu för att hinna lägga fram en proposition om en höjning av pensionsåldern i år. I dag är det möjligt att ta ut den statliga pensionen från 61-årsdagen.

Annons

Den gränsen föreslås höjas till 63 år. Vidare diskuteras att låta lagen om anställningsskydd gälla fram till man fyller 69 år, jämfört med dagen 67 årsgräns.

SVENSKT NÄRINGSLIV har varit kritiska mot en förlängning av anställningsskyddet som man menar ger arbetstagaren en för stark möjlighet att hålla sig kvar på arbetsplatsen. Det är relevant kritik.

Samtidig måste samhället uppmuntra så många äldre som möjligt att arbeta efter 65-årsdagen. Det är ett enormt slöseri att fullt arbetsföra personer försvinner från arbetsmarknaden.

Inom vissa bristyrken som exempelvis lärare är det extra viktigt att kunna behålla äldre kompetent personal.

En skatterabatt för de som arbetar trots uppnådd pension är därför en bra morot. Moderaterna föreslår i sin budget en tusenlapp i månaden till dem över 64 år som arbetar genom ytterligare ett jobbskatteavdrag.

Fackförbundet Kommunal är kritiskt till en höjd pensionsålder eftersom många medlemmar som är undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och liknande redan har svårt att förstå hur de ska orka fram till 65-årsdagen.

En höjning till 69 år tolkar Kommunal som ett hån, trots att ingen kommer att tvingas arbeta till 69 år.

DET MÅ VARA att vissa yrkeskategorier och individer inte kommer att orka fram till 65 eller 69 år, men det innebär inte att en höjning av pensionsåldern inte är nödvändig.

Det går inte att trolla fram mer välfärd.

Det som krävs är fler arbetade timmar och inbetalda skattekronor. Bördan för de som jobbar kommer att bli allt tyngre.

För att undvika ett skatteuppror måste så många som möjligt bidra genom att arbeta mer - även efter 65-årsdagen.