Det var med anledning av det medborgarförslag som kom in till kommunen, för en dryg månad sedan, som kommunen bjöd in lokala föreningar och allmänhet till en diskussionskväll angående ett eventuellt kulturhus/kreativitetshus.

— Det är egentligen en behovsanalys och en form av medborgardialog för att se vilka önskemål som finns, säger Thomas Hanzén, kulturchef.

Det är han som fått i uppdrag att utreda hur intresset är kring ett kulturhus och vilka behov som föreningarna upplever.

Inga beslut

Kulturchefen var tydlig inför de närmare 30 personerna som kommit till mötet. Inga beslut finns och inga kostnader eller placering kring ett eventuellt bygge skulle diskuteras under kvällen.

Istället ville han att samtalen skulle handla om hur kulturen i Eksjö ska utvecklas och vad man bör tänka på om det skapas ett kulturhus/kreativitetshus samt vilka behov som finns.

Annons

— Det som kommit fram i tidigare samtal är att man vill ha en "black box", en svart scen där du kan ändra bakgrund och effekter. Sedan finns också en efterfrågan om att ha någonstans att ha sina saker, berättar Thomas Hanzén.

Plats för scenkonst

Gunnar Forsell var en av kvällens deltagare, som regissör för ett stort antal teater- och musikalprojekt, har han genom åren hållit till i många olika lokaler. Han beskriver hur han ofta får ägna en halvtimme före och efter repetitioner med att plocka undan bord och stolar i lånade lokaler och hur det är att ständigt anpassa sig.

— Det måste till en ändamålsenlig plats för scenkonst, en stor scen med ljus, ljud och teknik. Det är jobbigt att dra runt. Man måste hela tiden ta hänsyn till andra men ingen tar hänsyn till scenkonsten, säger Gunnar Forsell.

Plats för föreningar

I smågrupper fick deltagarna diskutera kring ett eventuellt hus för kreativitet och kultur. Mariana Emanuelsson, från Studieförbundet ABF, berättade att vid hennes bord gick samtalen om att ett eventuellt kulturhus/kreativitetshus bör ha en möjlighet för en stor scen som kan vara flexibel och anpassas. Att små föreningar ska få en plats att vara på och en tillgänglighet för alla målgrupper ansågs också vara viktigt.

Det som framkom i diskussionsgrupperna kommer efter kvällen att sammanställas.

— Jag kommer också att titta på hur man har jobbat i andra kommuner av samma storlek som Eksjö när det gäller kulturhus och jag kommer att titta på alternativa driftmodeller, säger Thomas Hanzén och fortsätter:

— Sedan kommer jag att presentera detta för våra politiker och besvara medborgarförslaget utifrån det som kommit fram.

— Jag hoppas vara klar med utredningen innan jag går på semester, säger Thomas Hanzén.