Enligt nya siffror saknar drygt var åttonde kommun kontinuerlig mediebevakning. Samtidigt som dessa dystra siffror presenteras möts vi också av beskedet att Hallpressen, som i dag har lokalredaktioner i varje kommun i Jönköpings län, planerar neddragningar på drygt 33 tjänster.

Situationen i tidningsbranschen i dag hänger delvis ihop med digitaliseringen. I grunden är den bra och har öppnat möjligheter för var och en att sprida sin åsikt och ta del av andras. Men medborgarnas rätt att yttra sig via sociala medier kan inte jämföras med seriös granskning, bevakning och journalistik som omfattas av meddelarskydd och med någon som fullt ut bär ansvaret för vad som skrivs. Därför behöver vi stödja medierna så att de kan hantera övergången från gårdagens mediekonsumtion till morgondagens utan att gå omkull.

Annons

I det slutbetänkande som medieutredningen presenterade i dagarna föreslås en ny form av stöd som inte är kopplat till antal prenumeranter. Däremot ska majoriteten av innehållet (60 procent) vara redaktionellt material och 20 procent ska vara egenproducerat.

För att få stöd ska ”tidningen” ha en egen titel och en ansvarig utgivare. Detta innebär att även gratistidningar och digitala tidningar som haft svårt att få prenumeranter, kan få ett stöd för att bedriva seriös och granskande journalistik. Ett extra stöd föreslås också riktas till underbevakade områden. Detta är intressanta förslag som skulle kunna hjälpa exempelvis digitala aktörer och nya aktörer som vill starta upp verksamhet och konkurrera på mediemarknaden.

Mediebranschen själva påtalar vikten av en tillförlitlig distribution, både digitalt och via post. Därför är regeringens satsning på bredband ett viktigt inslag även i denna fråga, men också att man kommer fram till en lösning när det gäller samdistributionen för papperstidningarna med postutdelningen.

Menar vi som politiker allvar med att vi vill ha ett medielandskap som även prioriterar den regionala och lokala bevakningen och en granskande journalistik måste vi våga satsa på detta. Först då kan vi nå målet om ett levande medielandskap även i framtiden.

HELENE PETERSSON (S)

riksdagsledamot, Stockaryd