PÅ TISDAG den 14 mars fattar EU-parlamentet beslut om ett nytt vapendirektiv.

Den liberala partigruppen i parlamentet har bestämt sig för att rösta nej.

I gruppen som röstar mot direktivet finns Centerpartiets Fredrick Federley och liberalernas Jasenko Selimovic, som har tydliggjort att de kommer att rösta emot direktivet.

MODERATERNA tänker däremot rösta för direktivet, vilket är märkligt.

Tanken var att hindra fler terrorbrott, men direktivet syftar enbart till att ytterligare reglera lagliga vapen och vapendelar, vilka inte ligger bakom några terrorbrott.

Det ursprungliga förslaget lades fram efter att 130 personer under hösten 2015 föll offer för terrordåden i Paris. Fem dagar senare låg det nya förslaget om vapendirektiv på bordet.

När tragiska saker inträffar vill politiker ofta agera resolut för att visa sig handlingskraftiga. Men det är precis då det är viktigt att hålla huvudet kallt.

FÖRVISSO har vissa ändringar skett i direktivet.

Moderaten och parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt har arbetat med att förbättra det. Hon har bland annat fått bort kravet om obligatoriska läkarkontroller.

Inte minst de moderata Europaparlamentarikerna har varit tydliga med att de röstar för direktivet eftersom det var sämre tidigare.

Problemet är bara att direktivet helt saknar fördelar och fortfarande har flera nackdelar. Det finns därför ingen anledning att vara för det.

VAPENDIREKTIVET tar enbart sikte på lagliga vapen.

Det försvårar för jägare och sportskyttar, och skapar mer administration kring vapenlicenserna vilket kommer ta ytterligare resurser från polisen.

Annons

Det leder i sin tur till ännu längre handläggningstider vilket knappast behövs.

Förslaget som parlamentet ska ta ställning till är komplicerat. Det är en kompromiss som innehåller många nationella undantag.

DETTA kommer ofrånkomligen att leda till att olika länder kommer att ge olika undantag och rörligheten inom unionen för skyttar kommer att försvinna.

Många jägare så väl som sportskyttar har uttryckt sitt missnöje med direktivet. Pia Clerté, som tog hem förra årets SM-guld i dynamiskt sportskytte i gevärklassen, ansluter sig till den skaran.

Hon ser inga positiva effekter med förslaget.

Hon är besviken på hur den svenska regeringen skött arbetet i Bryssel, då det bland annat kommit fram att förslaget om medicinska tester visade sig komma från Sverige, trots att regeringen sade sig vara emot.

DET HAR funnits en agenda för vad regeringen säger om direktivet i Sverige och en för vilka frågor man driver i Bryssel.

Det verkar som om regeringen än en gång vill skylla sina impopulära förslag på EU - när det egentligen är den svenska regeringen som drivit dem via EU.

Det är oroväckande för svensk del. Vapendirektivet har hanterats dåligt och med ett skrämmande utfall.

KONSEKVENSEN blir att många tappar förtroendet för EU och för de politiker som nu röstar igenom direktivet.

Jakt och skytte är en stor del av många människors liv och många är beredda att byta parti när deras stora intressen hotas på detta sätt.

EU