På Torpöns nordligaste del, vid sjön Sommens strand, låg tidigare Brandsnäs sågverk som upphörde i slutet av 1950-talet. År 2015 genomfördes en huvudstudie av området, som till viss del har förgiftad mark.

Det är rester efter doppningen av virket i dåtidens giftiga impregneringsmedel som utgör faran i marken, så kallade dioxiner som kan ge cancer om man får i sig jord eller damm från de giftiga delarna. Men det finns även en risk för spridning till sjön Sommen via avrinning och erosion. Föroreningarna finns främst i den ytliga jorden.

Berörda informeras

I dag används området för boende året runt i fritidsbostäder, samt som strövområde, grillplats, bastu och badplats för campinggäster och besökare på Torpön. Det är Länsstyrelsen som har kontakt med berörda fastighetsägare i projektet.

Annons

Då ingen ansvarig från sågverkstiden har hittats så har Sveriges Geologiska undersökning, SGU, gått in som huvudman för saneringen av gamla Brandsnäs sågverksområde.

Högsta prioritet

Länsstyrelsen har satt projektet i den högsta riskklassen, klass ett, och söker totalt 17 miljoner kronor för åtgärdsförberedande utredningar, samt avhjälpandeåtgärder. Detta fördelas över två år där åtgärdsförberedande undersökningar uppgår till två miljoner kronor och skulle kunna genomföras under 2018. Avhjälpande åtgärder uppgår till 15 miljoner kronor och skulle kunna genomföras under 2019.

— Vi har inte hört något än, men de har hintat om att det kan dröja med svar, kommenterar Hanna Wåhlén, projektledare hos SGU.

Start 2019

Med efterföljande projektering är myndighetens förhoppning att genomföra åtgärder under 2019, så att hälsoriskerna och spridningen till Sommen minskar, genom ett skifte av jord.

— Det är det vi hoppas på, men sedan vet vi att det är ganska ansträngt med bidrag och efterbehandling just nu, så vi vet inte hur det kommer att gå, när det beviljas.

Finns det en risk vad gäller sjön Sommen, som är en viktig vattentäkt?

— Nej, det är inte den delen som är det stora. Det primära i det här läget är hälsorisken och exponeringen av jorden. Sedan får åtgärderna även andra effekter.