En plats som påverkats i allra högsta grad av sommartorkan är Sågån nedströms Elsabosjön söder om Bottnaryd i Jönköpings kommun.

Här finns nämligen flodkräftan, en art som kan ta stor skada vid lågt vattenflöde.

– Vid besöket konstaterades att insatser behövs eftersom vattnet var grumligt och stillastående, säger fiskerikonsulenten Adam Johansson i ett pressmeddelande.

I och med situationen med rådande torra marker och vattendrag, bedömer Länsstyrelsen att i princip all användning av vatten innebär en risk för skada på djuren. Därför krävs nu generellt tillstånd vid större bevattning.

– Vi inser att behovet av vatten, inte minst inom jordbruket, är stort. Men verksamheter med stort vattenbehov måste ändå bedrivas så att risken för skada minimeras. På sikt behöver de som är beroende av vatten säkra sin tillgång genom exempelvis magasin eller djupborrade brunnar, säger Anders Eidborn, handläggare på tillsynsenheten i pressmeddelandet.