Det var vid årsskiftet som politikerna införde de nya reglerna som innebär att de vårdcentraler som utvidgar sina öppettider får extra ersättning. Nivån är 600 kronor per utökad timme, dock med en maximal utbetalning på 200 000 kronor per vårdcentral och år.

Fakta: Dessa har utökade öppettider

Följande vårdcentraler får extra ersättning för följande utvidgade öppettider:

* We..

Fakta: Dessa har utökade öppettider

Följande vårdcentraler får extra ersättning för följande utvidgade öppettider:

* Wetterhälsan (Jönköping) har kvällsmottagning måndag-torsdag, 17-19.

* Vårdcentralen Aroma (Vetlanda) har morgonmottagning måndag-fredag, 7.00-8.00.

* Gnosjö Vårdcentral har morgonmottagning måndag-fredag. 7.30-8.00.

* Vårdcentralen Väster i Värnamo har kvällsmottagning onsdagar 17-19.

* Gränna Vårdcentral har kvällsmottagning tisdagar 17-19.

* Nässjö Vårdcentral har kvällsmottagning tisdagar 17-19.

* Bräcke Diakoni Nyhälsan i Nässjö har kvällsmottagning torsdagar 17-19.

5,5 miljoner kronor avsattes för ändamålet, vilket skulle räcka till ungefär 60 procent av vårdcentralerna vid full ersättning.

Men när året börjar gå mot sitt slut är pengapåsen fortfarande nästan full. Endast sju av regionens 46 vårdcentraler har nappat på att utvidga sina öppettider.

"Inte alls fallit ut"

Syftet med att stimulera vårdcentraler att ha öppet längre är dels att minska på trycket på jourcentraler och akutmottagningar, och dels att öka tillgängligheten före och efter arbetstid.

Annons

— Det här har inte alls fallit ut som vi hade hoppats, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Vad beror det låga intresset på?

— Bedömningen är att det ur ersättningssynpunkt är tillräckligt. Det kan mer vara en bemanningsfråga, att man inte har folk som räcker till på vårdcentralerna, säger Mats Bojestig.

För att få ingå i vårdvalet inom primärvården måste en vårdcentral ha öppet minst 36 timmar i veckan. För att få extraersättningen ska vårdcentralen hållas öppen utanför klockan 8.00-17.00. Vårdenheten ska under den utökade öppettiden erbjuda läkarbesök samt vara tillgänglig för telefonrådgivning.

Oklart för 2017

Flertalet av de vårdcentraler som har sökt, och blivit beviljade extraersättning, har nöjt sig med utöka med ett par timmar någon dag i veckan. Oftast mellan klockan 17.00 och 19.00.

Det är ännu oklart hur det blir med extraersättningen för utökade öppettider nästa år.

— Inga beslut är ännu tagna för 2017, säger Mats Bojestig.

Antalet besök på akutmottagningarna har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt på Länssjukhuset Ryhov. Många av patienterna skulle egentligen ha vänt sig till primärvården.

En rad insatser görs i regionen för att få invånarna att välja rätt vårdnivå. Det rör sig bland annat om informationskampanjer och försök med närakuter på tre vårdcentraler i Jönköpings kommun som vi nyligen rapporterade om.