LO har gjort en ny sammanställning med hjälp av Skolverket som redovisar hur många yrkeselever som får jobb ett och tre år efter utbildningen. En tredjedel har alltså ett jobb och ytterligare lika många har fått vikariat, timanställning eller kortare visstidsanställningar ett år efter utbildningen.

Det skiljer sig dock mycket åt mellan programmen. I Jönköpings län har elever från Energiprogrammet störst möjlighet att få fast jobb. 96 procent har jobb tre år efter utbildningen. Bland byggeleverna är den siffran cirka 73 procent och bland medieeleverna endast 23 procent.

Hand i hand

– Vi måste bli bättre på att skapa utbildningar som också ger jobb i framtiden. Som vanligt har där skola, näringsliv och politikerna ett stort ansvar. Skolan och arbetslivet måste gå hand i hand på ett bättre sätt, säger Dan Mattsson.

LO föreslår bland annat att yrkesbranscherna ska ges större inflytande i skapande av skräddarsydda utbildningar och gymnasieskolan bör göras obligatorisk.

LO