— Arbetstiderna är ett stort problem idag. Att jobba omväxlande dag och natt som en del gör är mycket slitsamt. Det måste gå att hitta schemalösningar med drägliga arbetstider, säger Maria Löfqvist, lokal kontakt för Vårdförbundet på Höglandssjukhuset.

— Lojaliteten mot arbetsplatsen är ofta stor. Det gör att dagjobbare återkommande tar nattpass när det kör ihop sig på en avdelning på grund av personalbristen, vilket i längden är ohållbart, inflikar Birgitta Svensson, ordförande för Kommunals sektion Höglandet.

I fredags förmedlade en grupp med läkare på Höglandssjukhuset sin oro inför sommarens semesterperioder till följd av den ansträngda arbetssituationen på klinikerna i Eksjö och Nässjö. Läkarna vill se förslag på lösningar på såväl kort som lång sikt.

Konkurrensen om vårdpersonalen har hårdnat under senare år. Det gäller inte bara i regionen, utan hela landet. Kommuner, privata vårdgivare och bemanningsföretag utgör en intressant alternativ för många och jobb i våra grannländer Norge och Danmark lockar inte bara nyutexaminerade, utan även erfarna sjuksköterskor och undersköterskor.

Annons

— Dessutom finns det utbildad och kunnig personal - även här på Höglandet - som jobbar med annat, eftersom de tröttnat på de dåliga arbetsvillkoren. En del av dem borde gå att locka tillbaka, säger Maria Löfqvist.

Både Maria Löfqvist och Birgitta Svensson framhåller att Höglandssjukhuset är ett bra landsortssjukhus med engagerad, kunnig personal. De har god insyn i verksamheten sen många år tillbaka och är övertygade om att sjukhuset fyller en viktig funktion i regionen över tid. De menar att det behövs tre akutsjukhus jämnt fördelade över länet för att klara tillströmningen av patienter.

— Utan tvekan går det att komma tillrätta med dagens brister i personalförsörjningen. Men det krävs aktiva åtgärder, säger de.

Högre löner och förbättrad arbetsmiljö med minskad stress och rimliga arbetstider anser de kan vara ett mycket effektivt instrument för slå vakt om befintlig personal på Höglandssjukhuset och stärka nyrekryteringen av sjuksköterskor och undersköterskor.

Kortsiktigt - inför sommaren - är de tveksamma till om det är rätt väg att gå att behålla så många vårdplatser som möjligt. De menar att en tillfällig nerdragning över semestrarna kan vara nödvändig för att inte öka pressen ytterligare på personalen.

— Och att som ett alternativ ge extra ersättning som skett tidigare år till den som väljer att jobba en del av sin sommarsemester tycker vi inte är nån bra idé, säger Maria Löfqvist.