Under förhandlingen i tingsrätten erkände mannen olovlig körning vid ett tillfälle men förnekade att han kört vid de två andra tillfällena.

Men tingsrätten bedömer att mannen vid samtliga tre tillfällen, agerat på det sättet som åklagaren påstått och att brotten samtidigt ska bedömas som grova eftersom de skett vanemässigt.

Mannen förekommer sedan tidigare i belastningsregistret vid ett flertal tillfällen och har tidigare dömts för olovlig körning.

Han döms nu till en månads fängelse för tre fall av olovlig körning.

Den tilltalade ska även betala 800 kronor till Brottsofferfonden. Överklagan ska ske till Göta hovrätt senast 9 maj.