Aneby kommun såg det som angeläget att den nya förskolan skulle ha solceller på taket, vilket fanns med i entreprenaden för byggprojektet.

— Detta är jättebra. Någonstans har vi redan satsat de här pengarna, berättar samhällsbyggnadschef Michael Wirestam som är nöjd med stödet från Länsstyrelsen.

— Detta har vi även med i andra etappen, och högst sannolikt även i tredje. Vi räknar med att solceller även på Tallbackaskolan. Förhoppningsvis får vi lika positiva besked där som på förskolan.

Det finns en motion från Socialdemokraterna och Miljöpartiet som handlar om att inventera de kommunala byggnaderna och titta på vilka som är lämpliga för solceller, samt ta fram en handlingsplan. Den kommer upp i politiken i nästa vecka.

— Vår avsikt är att följa intentionen i motionen och titta på detta, sen får vi se i vilken omfattning och takt vi kan bygga ut solceller på våra byggnader.

Wirestam framhåller slutligen att det är särskilt angeläget på nybyggnationer och tillägger att man får se huruvida budgeten räcker till för solceller på exempelvis framtida blåljushuset.