Eksjö tingsrätt har gjort bedömningen att köksmästaren döms till dagsböter och skadestånd.

I samband med ett studentfirande i Eksjö fick Martin Syrén mat som han var allergiskt mot. Det var bland annat en kladdkaka som innehöll ägg.

Martin fick en allvarlig allergisk chock som var livshotande.

När förhandlingarna hölls förra veckan uppgav köksmästaren att han hade fått ta del av informationen från skolan om vilka allergier och specialkoster som eleverna hade. Det hade planerats mat utifrån denna information.

Martin Syrén skulle få en fruktsallad i stället för en kladdkaka. Men fruktsalladen serverades aldrig. Han fick kladdkakan som skulle serveras till gluten- och laktosallergiker.

Annons

Under den aktuella dagen och kvällen var det en stressig arbetsmiljö och underbemannat enligt köksmästaren.

I domen från Eksjö tingsrätt meddelarna man att köksmästaren av oaktsamhet har orsakat kroppsskada eller sjukdom som inte varit ringa.

Martin Syrén yrkade på skadestånd med 30 000 kronor. Tingsrätten beslutade att köksmästaren ska betala 2 000 kronor i skadestånd.

Köksmästaren dömdes också till att betala 30 dagsböter för vållande till kroppsskada.

Den köksansvariges advokat, Uno Karlsson, berättar att hans klient är besviken över domen.

— Han hade hoppats på en friande dom. Planen är att domen ska överklagas, men vi behöver söka prövningstillstånd till hovrätten. Det finns skäl att hovrätten ska pröva fallet då det inte finns något liknande rättsfall.

Tidningen har sökt Martin Syrén för en kommentar kring domen.