Från 2015 har antalet anmälda brott minskat med tolv procent.

— Jämför vi perioden januari–november de senaste tre åren ser vi att antalet brottsanmälningar minskat från 10 337 år 2015 till 9 108 anmälningar år 2017, säger kommunpolis Anders Sjöö.

Att det är främst bostadsinbrotten och anmälningarna om våld i offentlig miljö som minskar ser han som positivt ur sitt polisperspektiv.

— Det är ju ändå de typer av brott som vi kan påverka genom vårt polisarbete.

Utvecklingen är inte unik för lokalpolisområde Höglandet.

— Nej, antalet anmälda brott minskar i hela Sverige. En förklaring är att ungdomar inte är ute lika mycket som förr utan är mer hemma om kvällarna, säger Anders Sjöö.

Fått prioritera

Annons

Däremot är minussiffrorna för narkotikabrotten ingen indikator på att de brotten faktiskt minskar.

Där är minskningen i stället ett tecken på att polisen inte lyckats hålla uppe statistiken genom att arbeta lika mycket med narkotikabekämpning som tidigare.

Lokalpolisområdeschef Jonas Lindell konstaterar att polisen på Höglandet under 2017 fått prioritera ingripandeverksamheten framför viss brottsförebyggande verksamhet.

— Vi har helt enkelt fått prioritera att vi kommer när folk ringer, säger han.

Men nu tycker han framtiden ser ljusare ut.

”Bra resultat”

— Vi har kunnat göra några nya rekryteringar. Varje polis betyder mycket. Och under hösten har vi haft ett bra utredningsresultat och kunnat minska våra balanser. Särskilt bra drag har vi haft i våra ungdomsutredningar. Vi ser fram emot att den här utvecklingen ska fortsätta, säger Jonas Lindell.

Han ser också att polisens stora ombildning börjat sätta sig och att poliser på alla nivåer nu pratar mer verksamhet igen.

— Framöver hoppas vi få rekrytera på nytt och är glada över att länet får ett 30-tal polisaspiranter nästa år. Några av dem lär hamna på Höglandet. Prognosen för Polishögskolans intagningar är att vi ska få minst lika många aspiranter de närmaste åren. Fram till 2020 är målet att vi ska vara 1 500 fler polisanställda, säger Jonas Lindell.