Vid kommunfullmäktige i början av juni antog ett enigt fullmäktige den nya detaljplanen för Kvarteret Hajen i Orrhaga. Området ligger längs Orrhagavägen.

Flera boende i närområdet har under detaljplansprocessen protesterat mot flera punkter i underlaget. Fram till den 12 juli finns det möjlighet att överklaga beslutet som tagits i kommunfullmäktige. Efter det datumet anslås protokollet och besluten kan genomföras.

Under onsdagen, den 11 juli, lämnade Mats Mimer, med stöd från övriga fastighetsägare, in ett överklagande till Eksjö kommun mot beslutet om den nya detaljplanen.

Namninsamling

I överklagandet yrkar de på att beslutet om det nya detaljplanen för Kvarteret Hajen ska upphävas och att den tidigare detaljplanen för området ska gälla.

"Vi anser att området är olämpligt för bostadsbebyggelse. I vart fall, är kommunens utredning undermålig och kan inte ligga till grund för ett beslut om ny detaljplan", står det skrivet i överklagandet.

I underlaget finns det bland annat bifogat en namninsamling, med ett 70-tal namn, från kommuninvånare som motsätter sig en exploateringen.

Annons

– Vi känner oss lite åsidosatta, säger Mats Mimer, som i detta fall är talesperson för fastighetsägarna i samband med överklagandet.

Oro för sprängning

I överklagandet tar de upp att de anser att området är att betrakta som våtmark, och att minska våtmarken kan få negativa konsekvenser för bland annat den biologiska mångfalden. På den aktuella platsen finns det ett bergparti som måste tas bort för att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Fastighetsägarna är kritiska till metoden att spränga bort berget och menar att det kommer orsaka skador på fastigheterna.

– Vi har pratat med en sprängexpert som varnar för det här. Det här är anmärkningsvärt, säger Mimer.

– Alla fastighetsägare som har skrivit under står bakom det här överklagandet, tillägger han.

LÄS MER: Ny detaljplan för Orrhaga är antagen – ett enigt fullmäktige

LÄS MER: Fastighetsägarna protesterar: ”Olämplig mark att bygga bostäder på”

LÄS MER: Område i Orrhaga kan bli aktuellt för bostäder