– Jag ser mätningarna som en viktig grej för att fastighetsägaren ska få en indikation på radonhalten, säger kommunens miljöchef Torbjörn Adolfsson.

– Radon i inomhusluften ökar risken för lungcancer. Höga radonhalter i inomhusluften kräver åtgärder, fortsätter han.

Radon är en färg- och luktlös gas, som avges från berggrund och jordarter som innehåller uran.

– Enda sättet att upptäcka radon är att mäta, säger Adolfsson.

Lång mättid

Radonmätning kan göras på två olika sätt, med snabbmätning eller långtidsmätning. Det som erbjuds via kommunen är det senare alternativet, en mätning i inomhusluften som genomförs i två till tre månader under perioden oktober till slutet av mars.

– Man mäter under uppeldningssäsongen med hjälp av dosor, säger Torbjörn Adolfsson och påpekar att mätningen beställs via kommunen men att den utförs av ett företag.

Annons

Mellan 600 och 700 fastighetsägare i kommunen fick inför vintern brev från Aneby kommun med information om radonmätning. Mätningen kostar fastighetsägaren några hundralappar, beroende på hur många dosor som behövs i fastigheten.

– Ungefär 10-20 procent av de som får breven brukar göra mätningar, säger Torbjörn Adolfsson.

– Mätningen ger framförallt en indikation på att man har rätt luftväxling i huset, tillägger han.

Förändringar påverkar halten

Halten radongas mäts i Becquerel per kubikmeter. Vid hög radonhalt i inomhusluften bör åtgärder vidtas. Gränsvärdet för olägenhet i inomhusmiljöer är 200 Becquerel per kubikmeter.

– Vissa åtgärder kan du göra själv, till exempel se till att man har en bra luftväxling i huset. Man kan också behöva ta kontakt med en radonkonsult för att få ett åtgärdsförslag, säger Adolfsson.

Även om radonhalten är bra vid en mätning kan halten ändras under årens lopp. Radonhalten kan eventuellt påverkas av att man bytt luftsystem i huset eller installerat braskamin. En spricka som uppstår i husgrunden kan också orsaka förändringar av radonhalten. Därför rekommenderas fastighetsägare att regelbundet mäta radonet.

Noterbart är att vid en husförsäljning kräver säljaren ofta att en radonmätning har genomförts.