Träindustrin har haft svårt att rekrytera kvalificerad personal en längre tid samtidigt som många nyanlända kämpat för att ta sig in på arbetsmarknaden. Som en lösning på båda problemen finns det planer på att starta riktade yrkesutbildningar genom Sävsjömodellen där nyanlända som står långt från arbetsmarknaden får en utbildning som ger rätt kompetens för att komma in i yrket.

Relaterat: Fler medborgarförslag leder till resultat

— Det är en yrkesrelaterad utbildning inom kost, städning och träindustrin som ska hjälpa fler att få jobb inom dessa branscher. Vi har sex, sju trähustillverkare i kommunen som vill ha arbetskraft och inom kommunen har vi brist på personal inom kost och städning, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD).

När kommunstyrelsens arbetsutskott träffades i förra veckan beslutade man att bevilja drygt fem miljoner till utbildningen. Pengarna tas från integrationsfonden, som är kommunens kassa med statliga bidrag för åtgärder till nyanlända.

Relaterat: En gala som sätter glans på näringslivet i Sävsjö

— Det här riktar sig specifikt till nyanlända men det utesluter inte att man kan låta även andra vara med på utbildningarna, säger Stefan Gustafsson.

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö.
Foto: Caj Källmalm

I tjänsteskrivelsen där man anhåller om pengarna går det att läsa att yrkesutbildningarna kompletteras med yrkessvenska och utbildningar inom kulturell kommunikation. Träföretagen lånar ut utrustning som är nödvändig för utbildningen och det gör att utbildningen kommer att kunna inneha verklighetsnära utbildningsmoment.

Annons

Relaterat: Här får partierna valskylta i kommunen

Samtidigt beviljades även Projekt grogrund 500 000 kronor ur integrationsfonden för att fortsätta ytterligare ett år. Projekt grogrund är en praktiktjänst för nyanlända som parkarbetare på gata/parkenheten. Stefan Gustafsson ser fortsättningen som positiv, inte bara för att det ger arbetspraktik utan även för att man genom detta ges bättre möjligheter att utveckla konceptet Sävsjö trädgård.

— Dessutom får kulturgruppen 30 000 kronor ur integrationsfonden så att alla barn i kommunens förskolor får ta del av teater genom att köpa in en teaterföreställning.