De fem nya kamerorna kommer att placeras mellan Vrigstad och norrut till vägkorsningen med väg 810, vid Fiskaby mitt emellan Hok och Vrigstad.

— Om alla höll hastighetsgränserna på vägarna, skulle mer än 100 liv sparas varje år, säger Kristina Johansson, trafiksäkerhetsansvarig på Trafikverket i Region Syd i ett pressmeddelande.

Trafiksäkerhetskamerorna, som Trafikverket kallar dem, placeras ut baserat på Trafikverkets och polisens erfarenhet av hastigheterna på specifika platser eller sträckor.

Lämpliga platser, där kameror bedöms få störst effekt på trafiksäkerheten, väljs ut av de båda myndigheterna tillsammans, heter det i pressmeddelandet.