2010 fick Eksjö kommun en svacka när det gäller folkmängden. Men sedan dess har den stadigt ökat. Preliminärt för 2016 har befolkningen ökat med 319 personer, kommunen har nu cirka 17 109 invånare.

Det beror till största delen av invandringen. Om invandringen till kommunen inte hade varit så stor hade antalet varit annorlunda. Det dör nämligen fler personer än vad som föds i kommunen.

Jürgen Beck har en teori att nu får många kvinnor sitt första barn mellan 29-35 år. Barnen får kanske inte heller lika många syskon. Förr var kvinnorna yngre och fick sitt första barn runt 20-årsåldern.

Flyttar hit och dit

Skillnaderna mellan de som flyttar in till Eksjö kommun och de som flyttar ut är märkbar.

Annons

— Svenskar som bor i Sverige flyttar i mindre utsträckning till Eksjö. Det är fler som flyttar från Eksjö ut till någon annan kommun. Till landets alla kommuner tappar vi 92 stycken.

— Vi har däremot ett stort utrikes flyttningsnetto. Det vill säga att invandringen är större än utvandringen och ligger på 468. Därför blir det ett positivt flyttningsnetto, förklarar Jürgen.

Tre toppländer

Han har listat de tio största grupperna för att se var Eksjöborna kommer i från. I topp tre ligger Syrien, Tyskland och Finland. Totalt finns det 116 olika nationer i kommunen.

— Det är inte så konstigt att Syrien är störst, dels är det många flyktingar som har fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade i Eksjö. Tyskland har legat i topp länge innan flyktingarna kom. Tyskarna och finländarna kom för kanske 10-20 år sedan och har bott kvar.

Cirka 13 procent av befolkningen är utrikesfödda. Ingen anmärkningsvärd siffra menar Beck om man jämför med länet och riket.

— Jag ser det som positivt att befolkningen ökar. Då ökar också skatteunderlaget. På så sätt kan vi upprätthålla viktig service. Det blir större mångflad också. Det finns ett stort positivt värde.