Enligt statistik från kreditföretaget Creditsafe gick 592 av landets aktiebolag i konkurs under maj månad. Det är en ökning med fem procent jämfört med samma period för 2016.

— Även denna månad uppvisar en ökning i antalet konkurser, vilket betyder att fyra av fem månader det här året har en negativ trend, säger Krister Jonsson, VD på Creditsafe Sverige.

Under perioden januari till maj har totalt 2 489 aktiebolag gått i konkurs, vilket kan jämföras med 2 386 konkurser under samma period i fjol. Det innebär en ökning med fyra procent.

För Jönköpings län är ökningen avsevärt större. I maj månad har 23 aktiebolag gått i konkurs, jämfört med 15 företag i fjol.

Under årets fem första månader har 71 aktiebolag gått i konkurs i Jönköpings län - en ökning med 34 procent.

Enligt Creditsafes siffror uppvisar 12 av 19 län en ökning i antal konkurser. Störst är uppgången i Västmanland, Östergötland och Gotland.

Bäst går företagandet i Värmland, Kalmar och Halland, som tillhör de län där antalet konkurser har minskat.

Samtliga aktiebolag som gick i konkurs i Sverige under maj drabbade 1 440 anställda.