— Vi försöker vara synliga i samhället så mycket som möjligt, eftersom vi vet att det är värdefullt i förebyggande syfte, säger Anders Sjöö, kommunpolis på Höglandet.

I höstas undertecknade kommunen och polisen ett medborgarlöfte för 2017, där lagens förlängda arm på Höglandet förband sig att försöka minska brottsligheten i Aneby. Något som bland annat skulle klaras genom ökad polisnärvaro.

— Så har det också blivit. Vi är mer än tidigare i Aneby. Vi prioriterar att vara ute på fältet och har ökat närvaron ytterligare i samhället, förklarar Anders Sjöö.

Annons

Senaste dagarna har två försök till inbrott i bostäder anmälts till polisen. Statistiken visar att det inte begås fler inbrott i Aneby än övriga Höglandskommuner.

— Men Aneby har färre invånare än flera av grannkommunerna. Med den befolkningsmängd man har borde inbrotten statistiskt vara färre.

I Aneby finns en gata med bostäder som varit särskilt utsatt för inbrott. Läget med närhet till skog och större väg kan vara en förklaring till att tjuvar regelbundet återvänt till adressen.

— Men nu är det faktiskt ett tag sen de boende längs gatan drabbades av inbrott. Senaste tidens händelser har inträffat i andra delar av Aneby, säger Anders Sjöö.

Numera gör såväl ingripandepoliser som områdespoliser besök i förebyggande syfte i Aneby kommun. Aneby ingår tillsammans med Eksjö och Tranås i område, vars sjumannagrupp jobbar målmedvetet för att ha koll på stort och smått i sina kommuner och vara närvarande i lokalsamhället.