HUR MÅNGA gymnasieungdomar kan sjunga med i fjolårets sommarplåga ”Despacito” och förstå vad de sjunger? Antagligen inte särskilt många.

Andelen elever som läser moderna språk på högstadiet och gymnasiet sjunker kraftigt. I Kristianstad har man till och med tagit bort franskundervisningen på alla högstadieskolor.

Nu varnar Lärarnas Riksförbund för utvecklingen. ”Endast 50 gymnasieelever i hela Sverige fick betyg i tyska 7 läsåret 2015/2016”, skriver förbundet på DN Debatt (23/1).

Trenden är liknande för de övriga språken. Sverige är tillsammans med Malta och Norge det land där antalet elever som läser främmande språk har minskat mest de senaste fem åren.

VAD SPELAR det för roll? Svenskar är ju bra på engelska.

Problemet är dock att tyskar, fransmän och spanjorer inte är det lika mycket.

Andelen vuxna tyskar som bedömer att deras engelskkunskaper är mindre bra eller obefintliga uppgår till 57 procent, och fransmän är sämst på engelska i hela EU.

Annons

Den som vill vara säker på att inte missförstås av servitrisen på semestern måste alltså kunna konversera på mer än ett utländskt språk.

I en alltmer integrerad värld är språkkunskaperna avgörande. Tyskland är Sveriges största exportmarknad, och politiska händelser i de stora EU-länderna påverkar Sverige mer än det USA:s president Donald Trump skriver på Twitter.

Ändå är intresset för tysk politik betydligt lägre än för amerikansk. Bristande språkkunskaper är en förklaring till detta.

MEN ATT svenskar inte kan konversera på de stora kulturspråken får fler konsekvenser än att vi inte begriper vad den tyska förbundskanslern Angela Merkel säger.

Utan språk krymper den kulturella sfären och förståelsen för andra kulturer. Amerikanska filmer i all ära men Sverige har starkare historiska och kulturella band till Tyskland.

De sjunkande språkkunskaperna hänger ihop med svenskars knapra kulturella kapital.

För några år sedan skrev journalisten Jan Gradvall att internationella affärsmän inte vill sitta bredvid svenskar eftersom de inte kan föra samtal om litteratur, konst eller musik. Att vara allmänbildad anses inte viktigt i Sverige.

Bortprioriteringen av moderna språk är en del av detta, och förstärker fenomenet. Moderna språk bör vara obligatoriska i hela högstadiet och på gymnasieskolans teoretiska utbildningar.

Sveriges utveckling mot ett kulturellt u-land måste stoppas.