När en klubb ger en supporter en arrangörsavstängning ska det ses som ren bestraffning.

Fakta: Tillträdesförbud/Arrangörsavstängning

Arrangörsavstängning utfärdas av en förening. En person behöver inte i rättslig mening ha be..

Fakta: Tillträdesförbud/Arrangörsavstängning

Arrangörsavstängning utfärdas av en förening. En person behöver inte i rättslig mening ha begått något brottsligt för att en klubb ska kunna utfärda en arrangörsavstängning. Till skillnad från tillträdesförbud är en arrangörsavstängning en ren bestraffning för förseelser en besökare begår vid, eller i anslutning till arrangemangen. Överträdelse av en arrangörsavstängning är ej straffbart. En ordningsvakt/polis får inte heller avvisa en person med arrangörsavstängning som har tagit sig in på arrangemanget. Däremot får arrangören med hjälp av till exempel en publikvärd avisa personen. Vägrar personen att lämna finns inga andra möjligheter att få bort personen från arenan. Då krävs i så fall andra grunder såsom ordningsstörande beteende.

Tillträdesförbud utfärdas av en åklagare. För att en person ska kunna meddelas ett tillträdesförbud krävs det att det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att personen kommer att begå brott under idrottsarrangemang. Brottet ska till sin typ vara sådant att det är ägnat att störa ordningen eller säkerheten.

Till skillnad mot arrangörsförbudet begår en person som har tillträdesförbud ett brott om denne gör en överträdelse av tillträdesförbudet.

En arrangörsavstängning och ett tillträdesförbud kan utföras parallellt.

Källa: SHL och Hockeyallsvenskans handbok för avstängningar. "Tillträdelseförbud vid idrottsarrangemang." En promemoria från Åklagarmyndigheten.

"Till skillnad från tillträdelseförbud ska arrangörsavstängning tillämpas som en ren bestraffning för förseelser en besökare begår vid, eller i anslutning till, arrangemangen", går det att läsa i SHL:s handbok för avstängningar.

SHL och Hockeyallsvenskan har tillämpat avstängningar under flera år, men under det senaste året har antalet supportrar som har delgivits arrangörsavstängning ökat.

— Det är min uppfattning att vi har sett en ökning i år. Jag skulle nog vilja säga att det är en ganska stor ökning, säger SHL:s säkerhetsansvarige Abbe Törsleff.

Vad beror det på tror du?

— En förklaring är ju att klubbarna jobbar ännu mer intensivt och har utvecklat det systematiska säkerhetsarbetet. Där har klubbarna blivit bättre.

Exakt hur många som stängs av per år är inga siffror som Törsleff kan redovisa för tidningen.

Annons

— Det varierar lite beroende på vilka lag som deltar och hur långt vissa lag går i slutspel och så vidare.

HV71 stängde av de sex supportrarna i två år. Det längsta straffet en arrangörsavstängning kan vara enligt handboken som SHL-klubbarna använder sig av.

— Avstängningstiden varierar väldigt mycket och det beror helt på vad man har gjort som ligger till grund för avstängningen. Jag uttalar mig aldrig i specifika fall, men det jag kan säga är att klubbarnas säkerhetsansvarige har en ram som man ska hålla sig inom. Det ska vara hög rättssäkerhet och man ska gå igenom hela ärendet innan beslut fattas. Sedan ska alla parter ha möjlighet att yttra sig.

Är det många som överklagar sina avstängningar?

— Inte vad jag känner till. Nu har jag i och för sig haft det här jobbet en väldigt kort tid, men jag har inte ens upplevt någon överklagan.

HV71 ska ha filmat hela händelsen, en film som de också framför som bevisning. Tycker du att supportrarna ska ha rätt att se filmen och uttala sig?

— Jag kan inte uttala mig om specifika fall, men det finns vissa lagar och förordningar som reglerar det. Lag om allmän kameraövervakning bland annat.

Men om man själv är med på filmen och om den framförs som bevisning?

— Det beror på vilka personer som är med på materialet. Det går inte att ge något generellt svar utan man får ta det från fall till fall.

Trots att polisen har lagt ner förundersökningen om våldsamt upplopp och att det inte heller går att bevisa att något annat brott har begåtts kan alltså en klubb stänga av supportrar ändå. Det har skett i fallet med HV-supportrarna som har fått en arrangörsavstängning.

— Så är det. Vi är ingen myndighet och lag och regel är två helt olika saker, säger Abbe Törsleff.

SHL