Under 2016 granskades fyra områden inom tillväxt- och utvecklingssektorn. Det första området var om upphandlingar görs enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Under förra året gjordes två stickprov. I den första kontrollen granskades tre fakturor med bokföringsdatum för januari-juni. Avtal fanns på en av fakturorna vilket innebär att 33 procent är godkänt. Vid den andra kontrollen granskades sex fakturor med bokföringsdatum för juli-december. Fyra av fakturorna var upphandlade eller hade avtal, vilket ger 67 procent godkänt.

Hälften godkända

Annons

Nästa område som granskades vid internkontrollen var att prisjämförelse görs under LOU. Här gjordes även två stickprov och det totala resultatet blev, av nio granskade fakturor var fem godkända, 56 procent godkänt.

Hänvisning vid ledigt

Bemötande och att få svar på mejl inom 48 timmar har även setts över. Vid ledighet ska hänvisning ske via exempelvis autosvar via e-post som meddelar när personen är tillbaka och vem man kan vända sig till.

Det är sektorschefen som är ansvarig för att dessa hänvisningar av ledighet följs. Vid stickprov med utskick blev det samlade resultatet 83 procent godkänt. 18 mejl skickades och 15 blev godkända.

— Vi har plockat ut de här medarbetarna som arbetar med att ha kontakt med kunder och medborgare. Där har vi gått från drygt 60 procent upp till runt 80 procent. Vi vill självklart ha 100 procent. Men det här känns ändå bra, säger Marcus Axelsson, sektorschef.