Jonas Fingalsson (S) uppmärksammade parkeringsproblem i Österbymo under avdelningen enkla frågor. Det var dagen före midsommarafton som han upplevde parkeringen i centrala Österbymo som kaosartat. Då var parkeringen full och bilar hade därför bildat en ny rad och parkerat mellan parkeringsplatserna.

– Då kom en bil med husvagn in och skulle parkera men det fanns ingen plats för detta ekipage och det var nära att flera bilar blev skadade när bilen med husvagn försökte ta sig ut från parkeringen.

Fingalsson ställde därefter frågan hur tekniska nämnden använt de pengar som skulle gått till att göra parkeringen mer säker för fotgängare och trafikanter.

Sekreterare Per Fransson gav ett kort men rakt svar.

Annons

– Man måste ju titta över hur lösningen ska vara men som svar på din fråga är att det inte finns pengar anslagna för det vi diskuterar.

Camilla Kall Gunnarsson (M) ställde en enkel fråga angående hur det kommer sig att Ydre kommun inte kan betala extra busskort för de få elever som behöver åka på sommarskola och att föräldrarna inte informerats.

Kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Karlsson (C) lovade ta med sig frågan och återkomma med svar.

En enkel fråga från Bengt Malm (KD) från förra mötet gällande den nationella skolkommissonens förslag till aktiva val för skola och konsekvenser för lottning om hur man ska göra så vinstlotten går till Ydre skola på bästa sätt. Svaret från kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Karlsson:

– Det kommer inte att påverka Ydreskolan då vi endast har en högstadieskola i Ydre. Rätten är att gå kvar i den skolenheten innan man börjar ändra på detta. Och vad vi gör för att göra Ydreskolan känt är att prata bra om Ydreskolan, sa Karlsson.

En motion inkom från Anna-Lena Svensson (S) och Jonas Fingalsson (S) om bredband och wifi inom Ydrebostäder AB och kommunens bostadsbestånd.

Motionen beslutades gå vidare till kommunstyrelsen för beredning.