Det första brandlarmet inkom vid klockan 20.20, norr om Björköby utefter väg 860. Sedan tog räddningstjänsten emot ytterligare två larm inom en halvtimma utefter samma väg.

Räddningstjänsten skriver i ett pressmeddelande att de misstänker att det är fimpar som orsakat bränderna utefter sträckan. Det uppges vara andra gången inom samma område detta inträffat inom en kort tidsperiod.

Räddningstjänsten går ut med en bestämd varning att fimpa eller kasta ut fimpar när man kör bil. Eldningsförbud råder och måste beaktas.