I förra veckan skickade Nässjö Affärsverk ut en uppmaning till allmänheten att vara observant på vattenläckor. En kraftigt ökande förbrukning var ett tecken på ett eller flera större läckage i vattenledningarna, och de var svåra att lokalisera. Det handlade om cirka tusen kubikmeter per dygn som rann ut, men det var oklart var.

En av läckorna lokaliserades senare till Upplagsgatan i Handskeryd. Den läckan bedömdes vara en av orsakerna till den kraftigt förhöjda vattenförbrukningen. Även på Gambogatan i Norrboda hittades en läcka.

Under lördagseftermiddagen översvämmades Furuhällsvägen i höjd med Espinggatan i Ingsberg. En rör hade brustit i marken.

I takt med att läckorna lagas upptäcks nya. Under måndagen stängdes vattnet av till flera fastigheter på Långgatan och Hembygdsgatan, sedan en läcka upptäckts där. Eftersom många berördes skulle dricksvatten ställas ut i dunkar.

Annons

— Man får ta med egna kärl och ta det man behöver, berättar Jessica Tyreskog, marknadskoordinator på Nässjö Affärsverk.

Trots att Affärsverket lagat flera läckor under senare tid, är bedömningen att det finns fler kvar att upptäcka och åtgärda.

— Vi fortsätter att leta efter läckor, berättar Jessica Tyreskog.

Problem tillstötte

Under måndag eftermiddag tillstötte problem vid lagningen av vattenläckan på Långgatan. Förutom tidigare nämnda fastigheter, Långgatan 62-66 samt Hembygdsgatan 20-24, berörs även Brinellgatan 2-8, 15-25, Norråsagatan 42 samt en hel del boende på Hembygdsgatan, uppgav Nässjö affärsverk.

Senare under kvällen meddelade NAV att läckan på Långgatan är lagad och vattnet är påsläppt igen. "Spola försiktigt med kallvatten tills trycket är normalt och undvik att spola med varmvatten" var budskapet.

"På grund av lagningen av läckan kan vattnet bli brunfärgat även för övriga boende i området. Detta är inte farligt men kan uppfattas som osmakligt.

På Långgatan 62 fanns det under måndagen vatten i dunkar som boende i området kunde tappa ifrån.