— När flygplatsen 2009 hade 63 000 passagerare kändes delmålet 100 000 som väldigt avlägset, meddelar Sten Norinder som är vd på Jönköping Airport.

Fakta: Flygningar 2016

2016 i sammandrag (siffror inom parentes avser 2015)

Passagerare 112 826 (107 200) Inrikes + 7 pr..

Fakta: Flygningar 2016

2016 i sammandrag (siffror inom parentes avser 2015)

Passagerare 112 826 (107 200) Inrikes + 7 procent

Utrikes  (inkl charter) + 5 procent När det gäller utrikes passagerare ska man ta med i beräkningen att charterresandet till Turkiet halverades under 2016 jämfört med året före.

Frakt 4 092 ton (3 984), Internationell + 6 procent. Post -10 procent

Antal rörelser (starter och landningar) + 20 procent

Källa: Jönköping Airport

Cirka sju år senare, 18 november 2016, nåddes delmålet. I slutet av året blev det totala antalet passagerare 112 826 vilket innebär en ökning med 5 procent, jämfört med 2015.

Via Frankfurt

Utvecklingen har varit fortsatt positiv på flera plan under 2016. Antalet rörelser (starter och landningar) ökade med 20 procent. Den största ökningen står utrikesflyget (via Frankfurt) för där ökningen blev hela 60 procent. Men då ska det tilläggas att linjen startade i mars 2015. De flesta av landets flygplatser är beroende av inrikestrafiken, medan den i Jönköping är viktig, men står för en mindre del av flygplatsens omsättning.

— Givetvis är jag är väldigt glad att se att den positiva utvecklingen inom alla flygplatsens affärsområden fortsatt även under 2016. Inte minst har avslutningen av året varit bra och vi ser med tillförsikt fram emot 2017, säger Sten Norinder vd på Jönköping Airport.

Under året har också fler så kallade adhoc-flygningar, chartrade av företag och föreningar landat på flygplatsen.