År 2015 skrev barn- och utbildningskontoret på det första kontraktet med Regionen. En del av hus 05, det vill säga höghuset på höjden, omvandlades till förskola. Kommunen hade stor brist på förskoleplatser, och att hyra in sig i Regionens tomma lokaler var ett sätt att lösa problemet.

I ett senare skede har förskoleadministrationen flyttat in, och det har blivit fler avdelningar.

Två av förskoleavdelningarna är inrymda i temporära lokaler. Där det är meningen att de ska ligga, mellan två andra avdelningar och administrationslokalerna, bedrivs fortfarande annan verksamhet. Planen är att kommunen ska få tillgång till de mellanliggande lokalerna i februari.

— Det är det sista beskedet vi har fått, säger biträdande förvaltningschef Leif Landberg.

Totalt finns åtta förskoleavdelningar på sjukhusområdet, fördelat på två plan.

— Det är vad vi kommer att ha där, berättar Leif Landberg.