— Vi har arbetat fram ett förslag på den politiska organisationen för nästkommande mandatperiod. Den skiljer sig i vissa hänseenden från majoritetens förslag.

SD hänvisar bland annat till femte kapitlet, paragraf ett och andra stycket, i kommunallagen.

— Där finns riktlinjer för antalet kommunfullmäktigeledamöter: "51 ledamöter i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare". Nässjö kommun hade i mars i år 27 800 röstberättigade, vilket ligger väl i linje med vårt förslag på 51 ledamöter. Man kan även se det som ett besparingsförslag i tider, då Nässjö kommun behöver spara. Vi bygger även vårt förslag på erfarenheter vi fått under de åren vi varit med, samt på jämförande mellan jämförbara kommuner.

Utöka Lärcenter

SD har även gjort en egen översyn på antalet ledamöter i kommunens nämnder, styrelser och olika bolag eller stiftelser.

I de flesta fall yrkar SD bifall till majoritetens politiska organisation, men det finns undantag.

När det gäller styrelsen för Nässjö lärcenter säger SD så här:

— Vårt förslag är att Nässjö lärcenter ska bli en fristående instans, där ledamöter ska kunna väljas oavsett om de sitter med i kommunstyrelsens utskott två eller inte. Vi yrkar också att antalet ledamöter ska utökas till sju stycken. Detta med anledning av lärcenters organisation har växt kraftigt sedan föregående val 2014 plus att vi vill se en ökad öppenhet och informationsspridning från Nässjö lärcenter.

— Det bör vara en bättre insyn i den stora verksamheten, anser han.

Minska i två nämnder

Såväl samhällsplaneringsnämnden som kultur- och fritidsnämnden bör minskas från nio till sju ledamöter, föreslår SD vidare.

— Kultur och fritid har alltför få ärenden för att det ska vara en så stor nämnd, säger Viktor Karlsson.

Annons

Däremot vill de öka antalet ledamöter i Örnen i Nässjö AB till sju ledamöter.

— Kommunens koncernbolag Örnen har en omfattande verksamhet, där styrelsen bör vara större, anser vi.

När det gäller Pigalle AB i Nässjö tycker SD att det räcker med tre ersättare mot i dag fem.

Upplös stiftelsen

Om bostadsstiftelsen Annebergshus säger SD att kommunen bör "verka för att upplösa stiftelsen och låta den gå upp i aktiebolagsform. Ett nytt aktiebolag ska vara helägt dotterbolag till Örnen i Nässjö AB."

— Med koncernbidrag från Örnen kan goda bostadsmöjligheter erbjudas samhället Anneberg även på lång sikt, menar Karlsson.

SD har nu börjat se över sina vallistor inför nästa års val.

— Vi räknar med att kunna ha 30 namn på listan till kommunalvalet. I dag har vi elva mandat i fullmäktige och vi siktar på att ta ännu fler i nästa val. Av de politiker som sitter i fullmäktige i dag har merparten signalerat att de ställer upp även i nästa val. Det gör att vi har en mer erfaren politikerskara till fullmäktige i kommande val, tycker Viktor Karlsson, som i dag inte har någon plats i Nässjö kommunfullmäktige men siktar på det efter nästa val.

Vinner tillbaka väljare?

Moderaterna beslutade på sin partistämma i helgen att skärpa migrationspolitiken, ett led i att försöka vinna tillbaka väljare, som gått till SD.

— Jag tror väljarna genomskådar det. Nu har Moderaterna svängt tillbaka till en tuffare invandringspolitik medan SD har hållit fast vid den hela tiden. Vem vet när Moderaterna ändrar sig nästa gång, menar Viktor.

På det lokala planet ser han möjligheter till ett samarbete i vissa politiska frågor med andra partier.

— De andra politikerna har lärt känna oss bättre och vet vilka vi är. Jag tror det lättar upp mer och mer för samarbeten, säger han.