I drygt fyra år har Henrik Bjarnbäck varit rektor för Sörängens folkhögskola som Regionen är huvudman för. Skolan har sedan 1970-talet en tydlig kulturprofil, bland annat genom kurserna i foto, keramik, animation och skrivande. Folkhögskolan har även en allmän linje med ett naturvetenskapligt basår. Hundratalet elever studerar här, och mer än hälften bor på skolans internat.

Under Henrik Bjarnbäcks tid på skolan har den tillgänglighetsanpassats. Entrétrappan har tagits bort och en välkomnande foajé har uppförts vid de drygt hundra år gamla lokalerna.

Henrik Bjarnbäck gör sin sista arbetsdag i mitten av mars.

Hur har åren på Sörängen varit?

— Fantastiska, underbara. Det är med dubbla känslor jag slutar.

— Jag skulle inte kunna tänka mig ett annat rektorsjobb.

Platsannonsen för rektorstjänsten lades ut under torsdagen. Sista ansökningsdag är 24 januari, därefter fortsätter rekryteringsprocessen.