Saneringsentreprenaden godkändes inte, och skälet var de många fel som uppdagades under slutbesiktningen. Nyligen visade även en oberoende utredning att bristerna var större än vad man först hade skäl att tro.

I ett tidigt skede informerades saneringsföretaget om att kommunen har för avsikt att inleda en skadeståndsprocess, och kontakt har tagits med jurist. Kommunens kostnader har varit stora, och fler utgifter är att vänta eftersom Folkets Hus inte kan användas i nuläget.

Annons

Under de veckor som saneringen var planerad trängdes barnen ihop, men det är ingen lösning som håller en längre period.

— Vi inrymde barnen på Emåskolan och Emåvallen, men det var ohållbart, säger Simon Carlsson.

För att lösa situationen när Folkets Hus fick stängas på obestämd tid, ställdes tillfälliga paviljonger upp på tomten som ersättning. Treorna får numer sin undervisning i hyrda lokaler i anslutning till Parkskolan. Även nya möbler och läromedel har fått köpas in, eftersom inventarierna i Folkets Hus är förorenade av det PCB-haltiga dammet.

— Vi är redan uppe i stora kostnader, konstaterar kommunens byggchef Simon Carlsson.

— Det finns en anledning till att vi ska driva en process. Det är mycket pengar som inte Nässjös skattebetalare ska stå för.

PCB