Skatteverkets tog i början av året beslut om momsrevision för mannens enskilda bolag, men det är en utredning som kommit att svälla. Mannen har vare sig lämnat in skattedeklarationer för företaget eller inkomstdeklarationer för egen del för beskattningsåren 2013-2015. Företagets F-skattesedel drogs in i slutet av 2014 på grund av inkomstdeklarationen inte lämnats in.

Mannen har även varit företrädare för ett aktiebolag som bedrev liknande verksamhet som mannens enskilda bolag. Aktiebolaget tvångslikviderades emellertid i slutet av 2014, på grund av utebliven årsredovisning.

Den enskilda firman har varit aktiv sedan början av 90-talet, och omsättningen det första året uppskattades till 350 000. Det är en uppgift som inte ändrats sedan dess. På grund av den låga omsättningen behövde företaget bara momsredovisa en gång per år. Enligt Skatteverkets bedömning har företaget en omsättning som överstiger en miljon kronor, och ska därför momsredovisa varje kvartal.

Bevisningen i ärendet består av fyra pärmar och ”omfattande lösa dokument”.

Årsbokslut saknas

Enligt skatteverkets utredning finns brister i bokföringen, exempelvis saknas årsbokslut för 2014 och verifikationer under 2015. Det har även skett en sammanblandning mellan de båda företagen.

Annons

Skatteverkets utredning visar att det både under 2014 och 1015 har bokförts utgifter och kostnader i det enskilda bolaget, som egentligen hörde till aktiebolaget. Det handlade om cirka 280 000 kronor som bokförts på fel bolag.

Företagaren har bokfört kostnaden för tio olika telefonnummer, varav sex användes inom aktiebolagets verksamhet. Tre står dessutom registrerade i företagarens eget namn.

Bilkostnader har tagits upp för tre bilar som företagaren står som ägare till, men även kostnader för en leasingbil som tillhörde aktiebolaget.

Den enskilda firman har dessutom stått för aktiebolagets utgifter som preliminär F-skatt, arbetsgivaravgifter, förseningsavgifter och överföringar.

Skatteverket har sköntaxerat företagaren för beskattningsåren 2014-2015 i brist på inlämnad inkomstdeklaration.

Stort skattetillägg

När det gäller den moms som inte redovisats ska företagaren betala knappt 2,3 miljoner i moms för 2014. Till det tas ett skattetillägg på drygt 100 000 kronor ut. För 2015 ska företagaren betala drygt 2,7 miljoner kronor i moms.

I samtalen med Skatteverket uppger företagaren att det är tidsbrist som gjort att deklarationerna inte lämnats in.