Som bondson i Änganäs var steget inte långt till Lantmannaskola i Tenhult, som Olle gick i på 40-talet.

Det var mycket lantarbete på gården, som pappan drev fram till 1971. Olle hade också ett stort intresse för föreningslivet och engagerade sig snart för dåvarande Bondeförbundet.

Sin karriär inom det kommunala inledde Olle 1950 som ledamot av skolstyrelsen i det som var Norra Sandsjö landskommun.

1954 valdes han in i kommunalfullmäktige och fick plats i kommunalnämnden. Efter hand blev han den av de förtroendevalda som fick ta hand om det mesta och fick titeln kommunalkamrer.

Stort politiskt inflytande

När Nässjö kommun bildades 1971 hade Olle en central roll och fick uppdraget att som kommunsekreterare bereda och protokollföra kommunstyrelsens verksamhet.

Det innebar att tjänstemannen Johansson hade stort politiskt inflytande.

Han var centerns 
kretsordförande och engagerad i en rad kommunala bolag. Landstingsman var han ett par mandatperioder och i 15 år satt han i Södra skogsägarnas styrelse.

Som ung var det orientering, skidåkning och friidrott som Olle i Änganäs ägnade sig åt i Stensjöns IF. I den föreningen blev han efter hand kassör och sedan ordförande.

Fortsatte som planeringschef

1980 blev Olle planeringschef i Nässjö kommun, en naturlig följd av att han som kommunsekreterare samordnat förvaltningarnas arbete genom regelbundna sammanträden. 1989 blev han pensionär, men fortsatte med ett och annat uppdrag.

Annons

I en intervju i denna tidning inför 90-årsdagen framhöll Olle Johansson att han varit en "en tursam människa ur hälsosynpunkt". Han var aldrig sjuk annat än i förkylning och hade fram till 90-årsdagen bara blivit sjukvårdad en gång, då axeln gick ur led efter ett fall från en stege.

Gårdens öppna marker var på senare år utarrenderad men Olle skötte tomten och byggnaderna. Ladugården från 1880-talet och bostadshuset från 50-talet såg Olle till att hålla lika välskött som den vackert blomstrande trädgården.

På senare år gjorde han många upptäcktsresor utomlands tillsammans med sin sambo Siw.

Närmast sörjande är Siw Hjelm, som Olle varit sambo med sedan 1980, och hennes två barn. Samt en bror, Karl-Bertil Johansson, i Nässjö.